За нас

Севатех ООД

Фирма "СЕВАТЕХ" е основана през 2008 година с основен предмет на дейност - одит, проектиране, изграждане и поддръжка на соларни електро и термо инсталации.

Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността на фирмата, ръководния състав внедри Система за управление на качеството ISO 9001-2008.

Фирмата работи с водещи компании в сферата на фотоволтаичните системи в лицето на Sunpower, PVE, Sunrise, Danfoss, Kostal, Soleg и др.

Присъединяването на страната ни към Европейския съюз и включването ни в Общия европейски пазар и останалите структури на ЕС поставят нови, високи изсквания в областта на енергийната ефективност. В унисон със заложените идеи фирма СЕВАТЕХ развива дейността си съобразно европейските стандарти и природоопазващи технологии.

Възобновяемите енергийни източници

Фотоволтаична централа с мощност 66 kWp

Алтернативните източници на енергия в момента са бъдещето на нашата планета. Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) осигуряват около 5,4 % от основните енергийни нужди на Европа и имат потенциала да осигуряват много повече. Наричани още технологии за "безплатна енергия", алтернативните източници на енергия - слънчевата, вятърната, геотермалната, водородната енергия, хидроенергията, енергията от биомаса - един ден биха могли да изместят петрола, газта и въглищата.

Енергетиката без съмнение все повече ще разчита на ВЕИ. Алтернативните източници на енергия са практически неизчерпаеми. Те произхождат от слънцето, вятъра, топлината на земните ядра, водопадите, приливите и отливите на моретата или от растителната маса. Експлоатацията им е с много малко отделяне на отпадъци или замърсителни емисии във въздуха. Неслучайно в рамките на Европейския съюз се създаде нова енергийна стратегия с множество програми за финансиране на проекти за ВЕИ. Соларните системи намират все по-голямо приложение за цялостно захранване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, острови, яхти, телекомуникационни станции и други, с което се осигурява енергийна независимост. Акумулаторни батерии осигуряват необходимия запас при дълго облачно време. Тези системи могат да произвеждат електричество, което да се свърже към електропреносната мрежа на страната. Според някои дългосрочни прогнози има голяма вероятност до 2050 г. възобновяемата енергия да покрива половината от енергийните нужди на света.

Сертификати и удостоверения