Соларни модули HYUNDAI

SF-Series

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1476 mm 983 mm 35 mm 17 kg 54 1

Монокристални

Модул Максимална
мощност
(Pmax)
Максимално
напрежение
(Umax)
Максимален
ток
(Imax)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Ефективност
на модула
Mаксимално
напрежение
в серия
Температурни коефициенти
NOCT TC Isc TC Uoc TC Pm
HiS-S197SF 197 Wp 26,4 V 7,5 A 33,0 V 8,2 A 13,6% 1000 V 46°C 0,052%/K -0,34%/K -0,44%/K
HiS-S200SF 200 Wp 26,5 V 7,6 A 33,1 V 8,2 A 13,8%
HiS-S203SF 203 Wp 26,6 V 7,7 A 33,2 V 8,2 A 14,0%
HiS-S206SF 206 Wp 26,8 V 7,7 A 33,4 V 8,2 A 14,2%
HiS-S209SF 209 Wp 26,9 V 7,8 A 33,5 V 8,2 A 14,4%
HiS-S212SF 212 Wp 27,0 V 7,9 A 33,6 V 8,3 A 14,6%
HiS-S215SF 215 Wp 27,1 V 8,0 A 33,7 V 8,3 A 14,8%

Поликристални

Модул Максимална
мощност
(Pmax)
Максимално
напрежение
(Umax)
Максимален
ток
(Imax)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Ефективност
на модула
Mаксимално
напрежение
в серия
Температурни коефициенти
NOCT TC Isc TC Uoc TC Pm
HiS-М194SF 194 Wp 26,2 V 7,5 A 32,9 V 8,1 A 13,4% 1000 V 46°C 0,056%/K -0,32%/K -0,43%/K
HiS-М197SF 197 Wp 26,4 V 7,5 A 33,0 V 8,1 A 13,6%
HiS-М200SF 200 Wp 26,4 V 7,6 A 33,1 V 8,2 A 13,8%
HiS-М203SF 203 Wp 26,6 V 7,7 A 33,3 V 8,2 A 14,0%
HiS-М206SF 206 Wp 26,8 V 7,7 A 33,4 V 8,2 A 14,2%
HiS-М209SF 209 Wp 26,9 V 7,8 A 33,5 V 8,3 A 14,4%
HiS-М212SF 212 Wp 27,0 V 7,9 A 33,6 V 8,3 A 14,6%

SG-Series

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1645 mm 983 mm 35 mm 19 kg 60 1

Монокристални

Модул Максимална
мощност
(Pmax)
Максимално
напрежение
(Umax)
Максимален
ток
(Imax)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Ефективност
на модула
Mаксимално
напрежение
в серия
Температурни коефициенти
NOCT TC Isc TC Uoc TC Pm
HiS-S218SG 218 Wp 28,9 V 7,6 A 36,4 V 8,3 A 13,6% 1000 V 46°C 0,052%/K -0,34%/K -0,44%/K
HiS-S221SG 221 Wp 29,1 V 7,6 A 36,6 V 8,3 A 13,8%
HiS-S224SG 224 Wp 29,2 V 7,7 A 36,7 V 8,3 A 14,0%
HiS-S227SG 227 Wp 29,3 V 7,7 A 36,8 V 8,3 A 14,2%
HiS-S230SG 230 Wp 29,4 V 7,9 A 37,0 V 8,4 A 14,4%
HiS-S233SG 233 Wp 29,6 V 7,9 A 37,1 V 8,4 A 14,6%
HiS-S236SG 236 Wp 29,7 V 8,0 A 37,2 V 8,4 A 14,8%

Поликристални

Модул Максимална
мощност
(Pmax)
Максимално
напрежение
(Umax)
Максимален
ток
(Imax)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Ефективност
на модула
Mаксимално
напрежение
в серия
Температурни коефициенти
NOCT TC Isc TC Uoc TC Pm
HiS-M215SG 215 Wp 28,7 V 7,5 A 36,3 V 8,2 A 13,3% 1000 V 46°C 0,056%/K -0,32%/K -0,43%/K
HiS-M218SG 218 Wp 28,9 V 7,6 A 36,4 V 8,3 A 13,5%
HiS-M221SG 221 Wp 29,0 V 7,7 A 36,6 V 8,3 A 13,7%
HiS-M224SG 224 Wp 29,2 V 7,7 A 36,7 V 8,3 A 13,9%
HiS-M227SG 227 Wp 29,3 V 7,8 A 36,8 V 8,3 A 14,0%
HiS-M230SG 230 Wp 29,4 V 7,9 A 36,9 V 8,4 A 14,2%
HiS-M233SG 233 Wp 29,6 V 7,9 A 37,1 V 8,4 A 14,4%