Соларно улично и парково осветление

Соларно улично осветление

Има редица причини поради, които соларната енергия е по-добра. Когато става въпрос за улично осветление, те могат да бъдат обобщени като капиталови разходи, оперативни разходи, сигурност и надежност и не на последно място - опазването на природата и окoлната среда.

Общата стойност на разходите за инсталиране на соларно улично осветление са минимални в сравнение с остарялото улично осветление, захранвано с енергия от конвенционални източници. Важно е да се отбележи, че монтирането на соларно улично осветление е много по-достъпно и лесно в сравнение с това да се прокопават канали за полагане на кабели, а да не говорим за високите разходи, свързани с инфраструктурата като изграждане на електроцентрали, подстанции, трансформатори и др.

Принципна схема на соларно осветление При поставяне на соларно осветление не закъсняват и ползите от него. Няма месечни сметки за плащане, тъй като слънчевата енергия е безплатна. Не е необходима подръжка, соларните лампи могат да издържат буквално десетилетия без да е необходима каквато и да е подръжка. Повечето видове соларни лампи са снабдени със светлинни детектори, така че за LED /светодиодно/ осветлението не е необходима човешка намеса за включване и изключване. Фотоволтаичните клетки автоматично събират соларна енергия през деня. Надежността на соларните лампи идва от това, че към всяка лампа има батерия /акумулатор/, която съхранява енергия, необходима за пет и повече дни. Това означава, че дори да има пет дни със слаба слънчева радиация, лампите ще продължават да работят. Тъй като повечето соларни осветителни системи работят със светодиоди /LED/, лампите ще продължат да работят дори, когато електрическата енергия не е достатъчна да ги захранва. Светлината, която излъчват, ще намалява, но лампите няма да спират напълно и когато електрическата енергия бъде възстановена в батерията, светодиодите /LED/ ще работят отново с пълния си капацитет. В редките случаи при възникване на проблем с отделно осветително тяло то няма влияние върху другите лампи. Това е така, защото всяка лампа има свое независимо захранване и не е свързанана по никакъв начин с никоя друга.

И накрая, но не на последно място, да обърнем внимание на екологичния аспект. Слънчевата енергия е “чиста” енергия, соларните улични лампи са лесни и безвредни както при тяхното поставяне, така и при тяхната експлоатация.

Околната среда и природата имат огромна полза от прилагането като цяло на такъв вид “чиста” енергия и конкретно в нашия случай - от такъв вид осветление. При наличието на милиони километри от пътища и улици по целия свят използването на соларно улично осветление ще направи Земята много по-различна, едно по-добро място за живота на всички нас и нашите деца.