Полезно

Етапи при изграждане на ФВЦ

При изграждането на фотоволтаична централа се отчитат известни разлики в етапите, през които преминава развитието на проекта в зависимост от мястото, на което ще бъдат поставени фотоволтаичните панели. За Ваше улеснение сме подготвили схеми, които описват последователността на изграждането на една фотоволтаична инсталация съответно:

Закони и наредби

Климатологични карти

Годишни валежи (mm) Средна годишна температура на въздуха (°С) Средногодишна слънчева радиация
Годишни валежи (mm)
Източник: НИМХ - БАН
Средна годишна температура на въздуха (°С)
Източник: НИМХ - БАН
Средногодишна слънчева радиация
Източник: PVGIS © European Communities