Трансформаторни инвертори Ingeteam

Ingeteam Inverters
Ingeteam инвертори са оборудвани със следните електрически защити:
  • Галванична изолация между DC и AC веригите
  • Входно и изходно пренапрежение
  • Обратно свързване
  • Некачествена изолация
  • Автоматично изключване при отпадане на мрежовото напрежение
  • Изходно късо съединение
  • Претоварване
  • Постояннотоков прекъсвач

Ingecon Sun Lite

Модел IngeconSun 2.5 IngeconSun 3.3 IngeconSun 5
DC-част
DC мощност, kWp 2,8 ÷ 3,3 3,8 ÷ 4,3 5,8 ÷ 6,5
Диапазон на входното напрежение, V 125 ÷ 550
Макс. входен ток, А 16 22 33
AC-част
Номинална мощност, kW 2,5 3,3 5
Максимална мощност, kW 2,7 3,7 5,5
Макс. КПД, % 94,7 94,9 95
Степен на защита IP65
Характеристики на системата
Температура на околната среда, ºC -20 ÷ +70
Тегло, кг. 43,3 44,7 65
Размери, мм. 470x360x320

Ingecon Sun Lite TL

Модел IngeconSun
2.5TL 3TL 3.3TL 3.68TL 3.8TL 4.6TL 5TL 6TL
DC-част
DC мощност, kWp 2,8 ÷ 3,3 3,2 ÷ 4,0 3,8 ÷ 4,3 3,9 ÷ 4,8 4,1 ÷ 5,0 5,2 ÷ 6,0 5,7 ÷ 6,5 6,3 ÷ 7,0
Диапазон на входното напрежение, V 125 ÷ 550
Макс. входен ток, А 16 22 33
AC-част
Номинална мощност, kW 2,5 2,8 3,3 3,68 3,8 4,6 5 5,4
Максимална мощност, kW 2,7 3,0 3,7 3,68 3,9 5 5,5 6
Макс. КПД, % 96,6 96,8 97
Степен на защита IP65
Характеристики на системата
Температура на околната среда, ºC -20 ÷ +70
Тегло, кг. 18,3 19,7 23,3
Размери, мм. 470x360x180

Ingecon Sun Power

Модел IngeconSun
50 60 70 80 90 100
DC-част
DC мощност, kWp 57 ÷ 65 69 ÷ 78 80 ÷ 91 92 ÷ 104 103 ÷ 117 115 ÷ 130
Диапазон на входното напрежение, V 405 ÷ 750
Макс. входен ток, А 143 172 200 229 257 286
AC-част
Номинална мощност, kW 50 60 70 80 90 100
Максимална мощност, kW 55 66 77 88 99 110
Макс. КПД, % 96,3 96,4 97,2 97,5 96,9 96,8
Степен на защита IP20
Характеристики на системата
Температура на околната среда, ºC -10 ÷ +65
Тегло, кг. 900 1026 1162
Размери, мм. 1710x1000x820

Ingecon Sun Smart

Модел IngeconSun
10 12,5 15 20 25 30
DC-част
DC мощност, kWp 12 ÷ 13 14 ÷ 16 17 ÷ 20 23 ÷ 26 29 ÷ 33 35 ÷ 39
Диапазон на входното напрежение, V 405 ÷ 750
Макс. входен ток, А 30 32 41 57 71 86
AC-част
Номинална мощност, kW 10 12,5 15 20 25 30
Максимална мощност, kW 11 13 16 22 27,5 33
Макс. КПД, % 94,9 95,5 95,6
Степен на защита IP54
Характеристики на системата
Температура на околната среда, ºC -10 ÷ +65
Тегло, кг. 192 242 323,5
Размери, мм. 1150x510x510 1270x680x510

Ingecon Sun Smart TL

Модел IngeconSun
10 12,5 15 18
DC-част
DC мощност, kWp 11,4 ÷ 12,9 17,1 ÷ 19,5 17,1 ÷ 19,5 18,9 ÷ 21,0
Диапазон на входното напрежение, V 125 ÷ 550
Макс. входен ток, А 22 33
AC-част
Номинална мощност, kW 10 12,5 15 18
Максимална мощност, kW 11 13,8 16,5 18
Макс. КПД, % 96,8 97
Степен на защита IP65
Характеристики на системата
Температура на околната среда, ºC -20 ÷ +65
Тегло, кг. 55
Размери, мм. 689x638x242,7