Соларни модули Sunpower

Logo Sunpower

SunPower проектира, произвежда и доставя високо-производителна слънчева електрическа технология в световен мащаб. Високо-ефективните монокристални соларни клетки генерират до 50% повече енергия, в сравнение традиционните.

Серия E19

E19 / 238 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1559 mm 798 mm 46 mm 15 kg 72 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
238 Wp 40,50 V 5,88 A 48,50 V 6,25 A 600 V 19,1% 45°C 3,5mA/K -132,5mV/K -0,38%/K

E19 / 318 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1559 mm 1046 mm 46 mm 18,6 kg 96 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
318 Wp 54,70 V 5,82 A 64,70 V 6,20 A 1000 V 19,5% 45°C 3,5mA/K -176,6mV/K -0,38%/K

E19 / 320 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1559 mm 1046 mm 46 mm 18,6 kg 96 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
320 Wp 54,70 V 5,86 A 64,80 V 6,24 A 600 V 19,6% 45°C 3,5mA/K -176,6mV/K -0,38%/K

Серия Е18

SunPower™ 210 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1559 mm 798 mm 46 mm 15 kg 72 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
210 Wp 40,00 V 5,25 A 47,70 V 5,75 A 600 V 16,9% 45°C 3,5mA/K -136,8mV/K -0,38%/K

SunPower™ 215 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1559 mm 798 mm 46 mm 15 kg 72 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
215 Wp 39,80 V 5,40 A 48,30 V 5,80 A 600 V 17,3% 45°C 3,5mA/K -136,8mV/K -0,38%/K

SunPower™ 225 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1559 mm 798 mm 46 mm 15 kg 72 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
225 Wp 40,50 V 5,55 A 48,00 V 5,93 A 600 V 18,1% 45°C 3,5mA/K -132,5mV/K -0,38%/K

SunPower™ 230 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1559 mm 798 mm 46 mm 15 kg 72 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
230 Wp 40,50 V 5,68 A 48,20 V 6,05 A 600 V 18,5% 45°C 3,5mA/K -132,5mV/K -0,38%/K

SunPower™ 315 Solar Panel

Дължина Ширина Дебелина Тегло Брой на клетките в серия Брой на клетките в паралел
1560 mm 1046 mm 46 mm 24 kg 96 1
Максимална
мощност
(Pmax)
Номинално
напрежение
(Umpp)
Номинален
ток
(Impp)
Напрежение на
отворена верига
(Uoc)
Ток на късо
съединение
(Isc)
Mаксимално
напрежение
в серия
Ефективност Температурни коефициенти
NOCT TC Im TC Um TC Pm
315 Wp 54,70 V 5,76 A 64,60 V 6,14 A 600 V 19,3% 45°C 3,5mA/K -176,6mV/K -0,38%/K